فیلم
منتخب کاربران
زئولیت چیست ؟

زئولیت چیست ؟

درباره زئولیت زئولیت یا به  انگلیسی: Zeolite یک ماده معدنی است که عمدتاً از آلومینوسیلیکات تشکیل شده و کاربرد تجاری عمده آن در صنایع یه عنوانجاذب رطوبت یا…

جدیدترین ها
زئولیت چیست ؟

زئولیت چیست ؟

درباره زئولیت زئولیت یا به  انگلیسی: Zeolite یک ماده معدنی است که عمدتاً از آلومینوسیلیکات تشکیل شده و کاربرد تجاری عمده آن در صنایع یه عنوانجاذب رطوبت یا…